<< Geri

GENEL CERRAHİ

Hastanemiz Genel Cerrahi polikliniğimizde, mide ve bağırsak hastalıkları, fıtık, anal bölge hastalıkları (hemoroid, anal fissür, perianal fistül, anal apse vb.), karaciğer, safra kesesi ve safra yolları hastalıkları, meme hastalıkları ve tiroid (guatr) hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Genel Cerrahi birimimiz tarafından gerek açık ameliyatlar gerekse laparaskopik (kapalı) ameliyatlar başarıyla uygulanmaktadır. Ameliyat sonrası hasta takipleri ve evde bakım konularında uzman doktorumuz ve hemşirelerimiz tarafından eğitim verilmektedir.

Laparaskopik Cerrahi:

Son 10-15 yıl içerisinde dünyada çok hızlı bir ilerleme kaydeden non-invaziv (kansız cerrahi) olarak isimlendirilen laparaskopik cerrahi hastanemizde uygulanmaktadır.
Konvansiyonel Cerrahi: Genel cerrahinin içerisinde yer alan tüm ameliyatlar yapılmaktadır ( guatr, fıtık, hemoroid, mide vb.)

Endoskopi:

Endoskopi ünitesinde tanı ve tedavi amacıyla gastroskopi, kolonoskopi ve ERCP ( safra yolu görüntülenmesi ) işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Genel Cerrahi polikliniğimizde 09:00-17:00 saatleri arasında hasta bakılmaktadır. Bu saatler dışında gelen hastalarımız acil servis nöbetçi doktorları tarafından görüldükten sonra gerek görülürse uzman doktorlarımız çağırılmaktadır.