<< Geri

DAHİLİYE

Hastanemiz dahiliye polikliniğimizde erişkin hastaların cerrahi dışı şikayetlerinin giderilmesinde hizmet verilmektedir. Dahiliye birimimiz ateşli hastalıklar, metabolik hastalıklar, böbrek hastalıkları, karaciğer hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve kan hastalıkları gibi hastalıkların tedavisinde hastalarımıza ayaktan veya yataklı sağlık hizmeti sunmaktadır. Doğru ve kesin tanı için hastanemiz laboratuar ve radyoloji birimlerinden gerektiğinde destek alan dahiliye birimimiz cerrahi tedavi gereken durumlarda hastayı ilgili cerrahi branşa yönlendirmektedir.

Dahiliye polikliniğimizde 09:00-17:00 saatleri arasında hasta bakılmaktadır. Bu saatler dışında gelen hastalarımız acil servis nöbetçi doktorları tarafından görüldükten sonra gerek görülürse uzman doktorlarımız çağırılmaktadır.